Pracovní portál Do práce

Domů Domů Domů Domů Domů


Vrchní referent/rada - expert ÚP ČR, KOMPAS, KrP Ústí nad Labem

Firma: Úřad práce České republiky, 72496991
Pracoviště: Krajská pobočka v UL - pracoviště C
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Mzdové rozpětí: 17100 -
Poznámka: Místo výkonu práce: W. Churchilla 1612/14, 400 01 Ústí n. L. Náplň práce, podmínky přijetí, náležitosti přihlášky a další podrobnosti jsou uvedeny na odkazu http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera (název pracovní pozice = vrchní referent/rada - expert ÚP ČR, KOMPAS, KrP Ústí nad Labem). Nabízíme: platové ohodnocení od 17 100,- (navýšení dle výkonu a praxe), 5 týdnu dovolené a další zaměstnanecké benefity plynoucí ze služebního zákona a kolektivní dohody ÚP ČR. Termín přijímání žádostí stanoven do 3. 9. 2017.
Kontakt: Vlastislav Hlaváč, tel.: +420 950 171 661, email: vlastislav.hlavac@ul.mpsv.cz
Publikováno: 29. 08. 2017
Detail

Samostatný referent - asistent/ka oddělení odboru kanceláře hejtmana

Firma: Ústecký kraj, 70892156
Pracoviště: Ústecký kraj
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 14540 - 21920
Poznámka: Místo výkonu práce: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 14 450 - 21 920,- Kč, benefity dle kolektivní smlouvy. Další informace jsou uvedeny ve vyhlášeném oznámení, které je uveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz Zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail.
Kontakt: Světlana Valnohová, tel.: +420 475 657 664, email: valnohova.s@kr-ustecky.cz
Publikováno: 29. 08. 2017
Detail

Vedoucí finančního odboru

Firma: Město Trmice, 00674010
Pracoviště: Město Trmice
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 17100 - 25740
Poznámka: Místo výkonu práce:územní obvod města Trmice Náplň práce " Příprava rozpočtu města " Finanční kontrola " Vymáhání pohledávek " Zpracování vnitřních směrnic Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: " státní občanství ČR, popřípadě u osob, které jsou cizími státními občany, trvalý pobyt v ČR " dosažení věku 18 let " způsobilost k právním úkonům " bezúhonnost " ovládání jednacího jazyka Požadavky na uchazeče: " vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (ekonomický směr) " zodpovědnost a spolehlivost " komunikační a organizační schopnosti " znalost práce na PC Výhodou: " praxe ve veřejné správě " znalost účetnictví " řídící schopnosti Náležitosti písemné přihlášky: " jméno, příjmení a titul " datum a místo narození " státní příslušnost " místo trvalého pobytu a bydliště, je-li odlišné od místa trvalého pobytu " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (u cizího státního občana) " telefonní spojení, e-mailová adresa " datum a podpis zájemce K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: " strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností " výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání " lustrační osvědčení a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb. (neplatí pro zájemce narozené po 1. 12. 1971) " písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (k dispozici na http://www.mestotrmice.cz/assets/File.ashx?id_org=17497&id_dokumenty=33140 ) Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Pouze písemné přihlášky s požadovanými přílohami doručte nejpozději do pondělí 18.09.2017 do 12:00 hod. osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, v zapečetěné obálce označené nápisem "VŘ - Vedoucí finančního odboru - neotvírat" s uvedením jména a adresy zájemce a adresáta (o včasnosti podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu). Případné dotazy zodpoví vedoucí finančního odboru Ing. Jiří Švarc, tel.: 475 317 234 nebo 775 412 860, e-mail: jiri.svarc@mutrmice.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.
Kontakt: Jiří Švarc, tel.: +420 475 317 234, email:
Publikováno: 29. 08. 2017

Samostatný referent oddělení spisové a archivní služby

Firma: Ústecký kraj, 70892156
Pracoviště: Ústecký kraj
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 15780 - 25740
Poznámka: Místo výkonu práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum. Požadavky: alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, minimálně 3 roky praxe spojené s výkonem elektronické spisové služby a archivnictví v prostředí státní správy nebo samosprávy, znalost legislativy spojené s výkonem spisové služby a archivnictví, dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Excel, znalost IS ve veřejné správě), znalost řešení pro digitalizaci analogových dokumentů, analytické a logické myšlení, schopnost týmové práce, řidičský průkaz s oprávněním sk. B, odpovědnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, velmi dobré komunikativní dovednosti (slovem i písmem), ochota se vzdělávat, trestní bezúhonnost. Výhodou: znalost SW aplikace EZOP, znalost systému el. spisové služby, zkušenosti s vedením spisovny. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. K přihlášce připojte: strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášku s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje do 11. 9. 2017 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Kontaktní osoba: Světlana Valnohová, tel. 475657664, e-mail valnohova.s@kr-ustecky.cz Další informace jsou uvedeny ve vyhlášeném oznámení, které je uveřejňováno na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje na webové adrese www.kr-ustecky.cz
Kontakt: Světlana Valnohová, tel.: +420 475 657 664, email: valnohova.s@kr-ustecky.cz
Publikováno: 26. 08. 2017

Zubní lékař/ka

Firma: STUDIO DENT s.r.o, 28749014
Pracoviště: STUDIO DENT s.r.o - 02
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 25000 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Masarykova 2431/94, Ústí nad Labem. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání. Nabízíme: mzdu 25 000,- Kč. Kontakt: telefonicky nebo na uvedený e-mail od 08:00 do 16:00 hod. tel. 776665996, e-mail: studiodent@seznam.cz
Kontakt: Vyacheslav Kondratyev, tel.: +420 608 777 488, email: kondrat2004@volny.cz
Publikováno: 25. 08. 2017

Vrchní referent/rada - koordinátor pro lokality projektu "Společně to dokážeme v Ústeckém kraji"

Firma: Úřad práce České republiky, 72496991
Pracoviště: Krajská pobočka v UL - pracoviště M
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Mzdové rozpětí: 17100 - 25740
Poznámka: Místo výkonu práce: Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem, Mírové náměstí č.p. 3129/36 Ústí nad Labem-centrum - Oddělení projektů EU. Pracovník je odpovědný za realizaci dílčích projektových aktivit probíhajících přímo v místech realizace projektu. - Zajišťuje koordinaci činností odborných pracovníků realizačního týmu. - Spolupracuje při tvorbě a nastavování vnitřní projektové metodiky. - Kontroluje postup prací v návaznosti na činnosti zabezpečované odbornými členy realizačního týmu projektu. - Koordinuje spolupráci mezi subjekty zapojenými do realizace projektu v místě realizace projektu. - Provádí pravidelný monitoring stavu realizace projektu v jednotlivých místech informačně poradenských center a kontroluje realizaci jednotlivých projektových aktivit. - Podrobné informace k přihlášení na výběrové řízení jsou uvedeny na http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera
Kontakt: Veronika Jelínková, tel.: +420 950 171 632, email:
Publikováno: 24. 08. 2017

Řidič - strojník autodomíchávače

Firma: Českomoravský beton, a.s., 49551272
Pracoviště: Českomoravský beton, a.s. - provozovna Chabařovice
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 25000 - 30000
Poznámka: Místo výkonu práce: Chabařovice. Požadujeme: řidičský průkaz s oprávněním sk. C, výpis karty řidiče, digitální kartu tachografu, praxi min. 5 let v řízení vozidel nad 12,5 t, psychotesty, profesní průkaz. Výhodou: průkaz strojníka. Nabízíme: mzdu 25 000 - 30 000 Kč, stravenky, služební telefon, 25 dní dovolené. NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED. Hlásit se telefonicky od 08:00 do 16:00 h. Kontaktní osoba: Zdeněk Krajča, tel. 728584391
Kontakt: Zdeněk Krajča, tel.: +420 728 584 391, email: zdenek.krajca@cmbeton.cz
Publikováno: 22. 08. 2017

Pomocný stavební dělník

Firma: Lumturi s.r.o., 29397251
Pracoviště: Lumturi s.r.o. - 02
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 15000 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Ústí nad Labem. Náplň práce: odstraňování starých nátěrů, malování pokojů, nátěry okenních rámů apod., stavební přípravné bourací a pomocné práce. Požadujeme: manuální zručnost. Kontakt: zatím jen telefonicky nebo e-mailem, od září je možné i osobní jednání. Kontaktní osoby: paní Kopčová, tel. 778153484, p. Reif, e-mail reif.ak@gmail.com
Kontakt: Kopčová, tel.: +420 778 153 484, email:
Publikováno: 19. 08. 2017

Administrativní pracovník/ice - asistent/ka

Firma: VOGELNET s.r.o., 28673026
Pracoviště: VOGELNET s.r.o. - Masarykova
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 20000 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Masarykova č.p. 625/330, Bukov, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, komunikativnost, ŘP skup. B výhodou. Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč + provize, nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: nol@vogelnet.cz
Kontakt: , tel.: , email:
Publikováno: 18. 08. 2017

Hledáme parťáky pro Vodafone /možnost i zkráceného úvazku / super výdělky

Firma: ManpowerGroup s.r.o., 41194659
Pracoviště: Conduent Ústí nad Labem
Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední
Mzdové rozpětí: 16500 - 40000
Poznámka: Kontakt: marketa.kovarikova@manpower.cz Co tě na pozici čeká? Budeš se starat o to, aby se naši zákazníci dozvěděli o našich produktech a novinkách Pomůžeš zákazníkům najít to nejlepší řešení „šité na míru” Práce s našimi systémy Spolupráce s Team leaderem a tvým týmem Vše Tě na začátku naučíme a podpoříme Nástup: 14.8.2017 Hledáme parťáka s: Přátelským a příjemným vystupováním S obchodním duchem a tahem na branku Pozitivním a energickým přístupem k práci Co Ti bude odměnou? Fixní mzda 16.500Kč Bonus pro nováčky 3.000Kč po dobu 3 měsíců Zajímavý bonus, který si sami ovlivníte (výdělek až 35.000 Kč) Pracovní doba PO – PÁ 9 – 18, možnost i na zkrácený úvazek Zaměstnanecký tarif Red LTE Premium (neomezené volání, SMS a 14 GB dat na surfování po netu) SMARTPHONE Balíček zvýhodněných tarifů pro tvé blízké Stravenky v hodnotě 70Kč Flexi passy v hodnotě 8.000Kč 500 Kč bonus za odbavování hovorů v cizím jazyce Multisport kartu Odměnu za doporučení nového kolegy 10.000Kč Podporu kariérního růstu (Senior operátor, Team leader, Sales operátor) Rozvojový program CONDUENT ACADEMY HOME OFFICE, tedy práci z domova po zapracování Přátelskou atmosféru a tým super kolegů Výhry v kafeterii (bodový systém, kdy získáváte odměny od snídaně s manažery po parkovací místo anebo den volna n
Kontakt: Markéta Kovaříková, tel.: +420 731 139 542, email: marketa.kovarikova@manpower.cz
Publikováno: 12. 08. 2017Do práce

Nabídky pracovních příležitostí  ©  Pracovní portál DoPrace.cz  Provozní podmínky  info@doprace.cz