Pracovní portál Do práce

Domů Domů Domů Domů Domů


OBKLADAČ

Firma: TRIVEL Ceramic s.r.o., 28741293
Pracoviště: TRIVEL Ceramic s.r.o.-001
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 15000 - 25000
Poznámka: práce v celé ČR, víkendy volné, praxe v oboru, vyučení v oboru není podmínkou, hlásit se předem telefonicky nebo e-mailem
Kontakt: Pavel Truhlář, tel.: +420 728 131 987, email: trivel@seznam.cz
Publikováno: 12. 04. 2018
Detail

OBSLUHA A ÚDRŽBA STÁČECÍCH LINEK

Firma: Pivovar Svijany a.s., 25035207
Pracoviště: Pivovar Svijany a.s.
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 24000 - 35000
Poznámka: Požadavky: manuální zručnost a samostatné uvažování, řidičský průkaz na VZV (možnost obnovení či zařízení nového průkazu). Práce na 2 až 3 směny. Výhody: stravenky, 13. plat, vánoční odměny, věrnostní odměny. Hlásit se telefonicky v době 7.00 - 15.30 hod. nebo e-mailem.
Kontakt: Lucie Dědečková, tel.: +420 481 770 730, email: lucie.dedeckova@pivovarsvijany.cz
Publikováno: 12. 04. 2018
Detail

POMOCNÁ SÍLA na doplňování zboží ovoce-zeleniny

Firma: Jindřich Růžička, 46010009
Pracoviště: Jindřich Růžička-002 (velkoobchod se sušenými plody)
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 18000 -
Poznámka: prac. doba cca 8.00-17.00 hod., fyzická zdatnost, hlásit se předem telefonicky
Kontakt: Jindřich Růžička, tel.: +420 721 422 087, email:
Publikováno: 12. 04. 2018

PRACOVNÍK PNEUSERVISU

Firma: P N E U O K 5 s.r.o., 49900196
Pracoviště: P N E U O K 5 s.r.o.-001
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 25000 - 30000
Poznámka: Pracovní náplň: přezouvání pneu, opravy defektů... Požadavky: praxe min. 3 roky, řidičský průkaz, příjemné vystupování, zodpovědnost, fyzická zdatnost. Pracovní poměr nejprve na dobu určitou (1 rok), poté s možností prodloužení. Nástup možný ihned. Zaslat životopis e-mailem. Vybraní uchazeči budou vybrání k osobnímu pohovoru. Neosloveným zájemcům děkujeme za účast a omlouváme se, že je z kapacitních důvodů nebudeme o nepostoupení k ústnímu pohovoru vyrozumívat jednotlivě.
Kontakt: Barbara Kolocová, tel.: +420 603 236 451, email: PneuOk5@volny.cz
Publikováno: 12. 04. 2018

AUTOELEKTRIKÁŘ

Firma: ENOP servis s.r.o., 25005855
Pracoviště: ENOP servis s.r.o.-001
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 25000 - 30000
Poznámka: Pracovní náplň: přezouvání pneu, opravy defektů... Požadavky: praxe min. 3 roky, řidičský průkaz, příjemné vystupování, zodpovědnost, fyzická zdatnost. Pracovní poměr nejprve na dobu určitou (1 rok), poté s možností prodloužení. Nástup možný ihned. Zaslat životopis e-mailem. Vybraní uchazeči budou vybrání k osobnímu pohovoru. Neosloveným zájemcům děkujeme za účast a omlouváme se, že je z kapacitních důvodů nebudeme o nepostoupení k ústnímu pohovoru vyrozumívat jednotlivě.
Kontakt: Veronika Vodičková, tel.: +420 702 075 109, email: clean.asist@email.cz
Publikováno: 12. 04. 2018

SERVIS DELIVERY MANAGER - RUSSIAN SPEAKING CLUSTER MPS (MANAGED PRINT SERVICES) - DELIVERY MANAGER - EMEA

Firma: Acceptable Resolution s.r.o., 02330512
Pracoviště: Acceptable Resolution s.r.o.-002
Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
Mzdové rozpětí: 50000 - 70000
Poznámka: Místo výkonu práce: Pastevní 321, Jeřmanice, 463 12 Liberec 25. Zaslat životopis e-mailem.
Kontakt: Petr Koucký, tel.: +420 777 260 306, email: koucky@accres.cz
Publikováno: 12. 04. 2018

ÚČETNÍ OBCE SYCHROV

Firma: OBEC SYCHROV, 00263222
Pracoviště: OBEC SYCHROV
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 13500 - 19000
Poznámka: Charakteristika vykonávané činnosti: - kompletní zpracování účetnictví obce Sychrov (zaúčtování dokladů, evidence dokladů, účetní a daňové uzávěrky, sledování rozhodných účetních a daňových termínů a příprava podkladů k jejich projednání, kontrole a schválení, vedení majetku z hlediska účetního a jejich zaúčtování, - příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu, rozpočtových změn - zpracování podkladů pro inventuru majetku obce - vystavování faktur na základě uzavřených smluvních vztahů - vystavování objednávek - zpracování podkladů pro roční audit - evidence majetku, archivace dokladů - kontrola dokumentů (především účetních) z hlediska formální správnosti - vedení pokladny - hmotná zodpovědnost - výběr poplatků a plateb za úhrady dle smluv, OZV, usnesení zastupitelstva - výběr nájemného a souvisejících poplatků - elektronické bankovnictví - zpracování výkazu o odpadech - hlášení - zpracování podkladů pro mzdy - zpracování statistických hlášení - ostatní práce dle příkazu starostky nebo místostarosty obce bezprostředně souvisejících s účetní činností obce (obecního úřadu) Zákonné předpoklady: - státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., - bezúhonnost - ovládání českého jazyka - dosažení věku 18 let Kvalifikační předpoklady: - minimálně středoškolské vzdělání ekonom. směru zakončené maturitní zkouškou Jiné požadavky: - velmi dobrá znalost legislativy - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví vč. souvisejících vyhlášek, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, - organizační a komunikační předpoklady - zájem o obor, flexibilita - dobrá znalost výpočetní techniky, datové schránky - pečlivost, systematičnost, kladný vztah k administrativě - velmi dobrá znalost práce s MS Office (Word, Outlook, Excel), internet - ochota dále se vzdělávat - výhoda - znalost účetního programu GORDIC Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti - přihláška www.obecsychrov.cz -viz.formuláře - přesné označení výběrového řízení - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - telefonní kontakt - datum a podpis uchazeče Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. www.obecsychrov.cz - viz. formuláře Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, pracovní úvazek 0,7 /možnost prodloužení/ pondělí a středa jsou úřední dny Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned,nebo dle dohody, 3měsíční doba na zauče
Kontakt: Jaroslava Kvapilová, tel.: +420 485 146 081,724 178 343, email: ou@obecsychrov.cz
Publikováno: 11. 04. 2018

PROJEKTOVÝ MANAŽER na odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec

Firma: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 00262978
Pracoviště: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 17360 - 26110
Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem změny pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Nástup možný ihned, příp. dle vzájemné dohody. Platová třída 9 se základním platovým tarem v rozpětí 17.360 Kč až 26.110 Kč (podle zápočtu let odborné praxe) a poskytnutí dalších složek platu po zapracování včetně zaměstnaneckých výhod garantovaných kolektivní smlouvou. Předpoklady: státní občanství ČR (případně i cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR), dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka. Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou; orientace v administrací projektů financovaných z dotací, schopnost analytického myšlení a samostatné práce; dobré komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup a ochota učit se novým věcem; znalost práce s PC (Windows, Microsoft Office). Uvítáme praxi s přípravou či realizací projektů, zájem o téma městského udržitelného rozvoje, praxi ve veřejné správě, schopnost komunikace v anglickém či německém jazyce, řidičský průkaz skupiny B. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/okt/ Bližší informace k uvedenému výběrovému řízení jsou k dispozici na úřední desce Magistrátu města Liberec na http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/volna-pracovni-mista/ Uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 19. dubna 2018.
Kontakt: Miroslav Křepel, tel.: +420 485 243 761, email: krepel.miroslav@magistrat.liberec.cz
Publikováno: 11. 04. 2018

REFERENT ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ na odboru správním a živnostenském Magistrátu města Liberec

Firma: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 00262978
Pracoviště: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 17360 - 26110
Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené vedoucí oddělení, nástup je možný ihned, případně dle dohody. Platová třída 9 s platovým tarifem v rozpětí 17.360,- Kč až 26.110,- Kč (podle zápočtu let odborné praxe) s poskytnutím dalších složek platu po zapracování včetně zaměstnaneckých výhod garantovaných kolektivní smlouvou. Předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem. Požadavky: min. střední vzdělání s maturitní zkouškou; základní přehled o trestním a přestupkovém právu, znalost fungování justice a veřejné správy; dobrá úroveň komunikačních schopností, zejména při kontaktu s problémovými klienty; samostatnost, schopnost zvládat stresové situace; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office). Uvítáme praxi při výkonu správních činností, v právní oblasti nebo ve veřejné správě. Místo je vhodné též pro osoby se zdravotním postižením splňující uvedené požadavky. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/okt/ Bližší informace k uvedenému výběrovému řízení jsou k dispozici na úřední desce Magistrátu města Liberec na http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/volna-pracovni-mista/ Uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů do výběrového řízení je dne 25. dubna 2018.
Kontakt: Miroslav Křepel, tel.: +420 485 243 761, email: krepel.miroslav@magistrat.liberec.cz
Publikováno: 11. 04. 2018

ASISTENT/KA PRODEJE PÁNSKÉ MÓDY

Firma: Road Men s.r.o., 28855141
Pracoviště: Road Men s.r.o.-002 Prodejna Sunset Suits - 1. patro OC NISA
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 14900 -
Poznámka: flexibilnost, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost, dobrý zdravotní stav, 2 směny - 9.00-17.00 a 13.00- 21.00 hod., základní plat + % z tržby, nástup ihned, zaslat životopis e-mailem, popř. se hlásit osobně v Prodejně Sunset Suits v 1. patře OC Nisa
Kontakt: Monika Neuschlová, tel.: +420 723 110 573, email: roteman.liberec@gmail.com
Publikováno: 11. 04. 2018Do práce

Nabídky pracovních příležitostí  ©  Pracovní portál DoPrace.cz  Provozní podmínky  info@doprace.cz