Pracovní portál Do práce

Domů Domů Domů Domů Domů


KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Firma: Staves.cz, družstvo, 26246449
Pracoviště: Staves.cz, družstvo - Přízova
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 12200 -
Poznámka: KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ Způsob prvního kontaktu: osobně na adrese Lipová 6, 602 00 Brno ÚT a ČT 13:00 - 14:00 hod. telefonicky ÚT a ČT 13:00 - 14:00 hod. Dobrá fyzická zdatnost. Práce ve výškách.
Kontakt: David Doležel, tel.: , email: david@staves.eu
Publikováno: 24. 04. 2018
Detail

KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Firma: Staves.cz, družstvo, 26246449
Pracoviště: Staves.cz, družstvo - Přízova
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 12200 -
Poznámka: KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ Způsob prvního kontaktu: osobně na adrese Lipová 6, 602 00 Brno ÚT a ČT 13:00 - 14:00 hod. telefonicky ÚT a ČT 13:00 - 14:00 hod. Dobrá fyzická zdatnost. Práce ve výškách.
Kontakt: David Doležel, tel.: , email: david@staves.eu
Publikováno: 24. 04. 2018
Detail

Kuchař/ka

Firma: K E M A CR v.o.s., 46982698
Pracoviště: Jídelna BETA - nám. Svobody
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 20000 - 36000
Poznámka: Hledáme šikovnost, spolehlivost a schopnost pracovat v týmu. Poznámka k volnému místu: jedná se o práci v SAMOOBSLUŽNÉ JÍDELNĚ
Kontakt: Petr Němec, tel.: +420 602 747 269, email: kema-cr@volny.cz
Publikováno: 24. 04. 2018

KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Firma: ODANSTAV, stavební družstvo, 26296314
Pracoviště: ODANSTAV, stavební družstvo - provoz
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 12200 -
Poznámka: KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ Místo výkonu práce: Brno, Dobrý zdravotní stav. Práce na stavbách, ve výškách, Zájemci se dostaví ve Stř a Pá mezi 12.00 - 14.00 hod. na pobočku Vlhká 169/13, Brno - II.patro
Kontakt: Vasyl Oros, tel.: +420 777 314 952, email:
Publikováno: 24. 04. 2018

KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Firma: TERMAL, družstvo, 27694267
Pracoviště: TERMAL, družstvo-prac.
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 12200 -
Poznámka: KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ dobrý zdravotní stav, čistý RT
Kontakt: Vasyl Mlavets, tel.: +420 608 123 240, email:
Publikováno: 24. 04. 2018

Pomocný kuchař/ka na výdej expedici jídla

Firma: Kavkaz restaurant s.r.o., 06383092
Pracoviště: Kavkaz restaurant s.r.o.-prac.
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 13000 - 15000
Poznámka: Předem si telefonicky od 8-16 hod. domluvit schůzku Místro výkonu práce: Švermova 4, Brno 625 00 souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou
Kontakt: Antonín Relich, tel.: +420 731 007 386, email: a.relich@email.cz
Publikováno: 22. 04. 2018

Právník Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Firma: Statutární město Brno, 44992785
Pracoviště: Statutární město Brno - Magistrát města Brna
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 20450 - 30750
Poznámka: Kvalifikační předpoklady a požadavky: " vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, " znalost právních předpisů vztahujících se ke správní agendě odboru: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, " znalost práce na PC - Word, Excel, ASPI, Internet, " schopnost jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost. Dále výhodou: " praxe ve veřejné správě při vedení přestupkových řízení, " znalost právních předpisů vztahujících se ke správní agendě odboru: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, běžná znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina). Charakteristika pozice: Provádí veškerá přestupková řízení na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Dále zpracovává materiály týkající se činnosti odboru do orgánů města (Rada města Brna, Zastupitelstvo město Brna), zastupuje město před soudy v případě podání žalob při sporech o restituci zemědělského majetku, zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích se společností založenou městem Lesy města Brna, a. s. Zajišťuje příjem podání, jejich zpracování v informačním systému, v rámci zpracování podání vede spisovou dokumentaci a vede správní řízení na daném úseku činnosti. Bližší informace o druhu práce podá: JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru VLHZ, tel.: 542 174 015. Termín pro podání přihlášek: 2. 5. 2018 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou: " státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, " věk minimálně 18 let, " způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, " ovládání jednacího jazyka. Celý text výběrového řízení, přehled dokladů potřebných pro zařazení mezi uchazeče o obsazení pozice a způsob předání dokumentů je dostupný na: https://www.brno.cz/no_cache/obcan/volnamistaavyberovarizeni/volna-mista-magistrat/ Zaměstnanecké výhody4): " možnost trvalého vzdělávání - podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy), " příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, " výbornou dostupnost - pracoviště v centru Brna, " 5 týdnů dovolené, " 3 dny indispozičního volna (sick days), " umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let), " výhodu závodního stravování, " a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné,
Kontakt: Bc. Eva Szabó, personalistka, tel.: +420 542 172 180, email:
Publikováno: 21. 04. 2018

Referent státní správy Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Firma: Statutární město Brno, 44992785
Pracoviště: Statutární město Brno - Magistrát města Brna
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Mzdové rozpětí: 18810 - 28320
Poznámka: Kvalifikační předpoklady a požadavky: " vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, " znalost právních předpisů vztahujících se ke správní agendě odboru: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů " znalost práce na PC - Word, Excel, ASPI, Internet, " schopnost jednat s lidmi, samostatnost, zodpovědnost. Dále výhodou: " zkouška zvláštní odborné způsobilosti při ochraně zemědělského půdního fondu (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru), " praxe ve veřejné správě při ochraně zemědělského půdního fondu, " běžná znalost některého světového jazyka (angličtina, němčina). Charakteristika pozice: Vykonává v I. stupni státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, která dle zákonů přísluší pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, přezkoumává rozhodnutí městských částí vydaná ve správním řízení v I. stupni a vede souhrnnou evidenci o vydaných souhlasech, vyjádřeních, popř. jiných rozhodnutích. Zajišťuje příjem podání, jejich zpracování v informačním systému, v rámci zpracování podání vede spisovou dokumentaci a vede správní řízení na daném úseku činnosti. Bližší informace o druhu práce podá: JUDr. Marta Kolková, vedoucí Odboru VLHZ, tel.: 542 174 015. Termín pro podání přihlášek: 2. 5. 2018 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou: " státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, " věk minimálně 18 let, " způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, " ovládání jednacího jazyka. Celý text výběrového řízení, přehled dokladů potřebných pro zařazení mezi uchazeče o obsazení pozice a způsob předání dokumentů je dostupný na: https://www.brno.cz/no_cache/obcan/volnamistaavyberovarizeni/volna-mista-magistrat/ Zaměstnanecké výhody: " možnost trvalého vzdělávání - podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy), " příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv, " výbornou dostupnost - pracoviště v centru Brna, " 5 týdnů dovolené, " 3 dny indispozičního volna (sick days), " umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let), " výhodu závodního stravování, " a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).
Kontakt: Bc. Eva Szabó, personalistka, tel.: +420 542 172 180, email:
Publikováno: 21. 04. 2018

Výrobní dělník

Firma: Agency worker company s.r.o., 05163307
Pracoviště: Agency worker company s.r.o.
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 17887 -
Poznámka: Agenturní zprostředkování - MAHLE Behr Holýšov s.r.o. Místo výkonu práce - okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov Jedná se o nenáročnou práci ve stoje nebo vsedě, je potřeba manuální zručnost a dobrý zrak, spolehlivost, pečlivost a zodpovědný přístup k práci. Nabízíme zabezpečené ubytování a dopravu a služby koordinátora.
Kontakt: Dagmar Mavropoulu Vangela, tel.: +420 775 557 733, email: dagmar.vangela@dmv.cz
Publikováno: 21. 04. 2018

Odborný prodejce

Firma: M.B.KERAMIKA spol. s r.o., 63491532
Pracoviště: M.B.KERAMIKA spol. s r.o.
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 18000 -
Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem e-mailem - zaslat životopis Hledáme odborného prodejce v oblasti koupelen a koupelnového vybavení. Náplní práce je obsluha a odborné poradenství našim zákazníkům, tvorba cenových nabídek, péče o stávající i nové zákazníky. Hledáme spolehlivého, flexibilního kolegu, který se nebojí a umí komunikovat. Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, zaměstnanecké slevy
Kontakt: Andrea Drápalová, tel.: +420 777 746 850, email: a.drapalova@mbkeramika.cz
Publikováno: 21. 04. 2018Do práce

Nabídky pracovních příležitostí  ©  Pracovní portál DoPrace.cz  Provozní podmínky  info@doprace.cz