Pracovní portál Do práce

Domů Domů Domů Domů Domů


Prodavači v prodejnách

Firma: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., 25609866
Pracoviště: KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - 021 - 15 - Ústí nad Labem
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 15000 - 21000
Poznámka: Pro tuto maloobchodní prodejnu přijmeme do svého týmu ihned nebo po dohodě prodavače. Rádi bychom uvítali zájemce, kteří splňují alespoň základní požadavky: * praxe v oboru ( avšak není podmínkou, neboť ho rádi zaučíme ) * dobrý zdravotní stav * občanskou bezúhonnost * smysl pro odpovědnost * komunukativní schopnosti Naopak nabízíme uchazečům: * pracovní poměr na dobu neurčitou ( na přání i na dobu urřitou ) * odpovídající mzdu s možností navýšení po zapracování * měsíční prémiové ohodnocení * profesní růst v rámci zaměstnavatele * příspěvek na stravné formou stravovacích 100 korunových poukázek * slevy na prodávaný sortiment Máte-li zájem o naší nabídku zaměstnání, pak nás neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, kde s Vámi domluví vedoucí prodejny pohovor. Můžete nám také poslat pro urychlení jednání Váš stručný životopis na e-mail personalni@breno.cz . Vybrané uchazeče vyrozumíme ihned o dalším postupu.
Kontakt: -, tel.: , email: personalni@breno.cz
Publikováno: 10. 08. 2017
Detail

Technik dopravy

Firma: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, 00011789
Pracoviště: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 19500 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem. Pracovní náplň: - kontroluje způsobilost vozidel k expedicinebezpečných látek ve smyslu ADR - provádí vstupní a výstupní kontrolu vozidel (označení zboží, uložení nákladu atd.) - zaznamenává a archivuje výsledky kontroly, zjištěné neshody a odchylky a další dokumentaci - organizuje pohyb vozidel po areálu, kompletaci nakládek silničních vozidel - určuje a koordinuje počet přistavovaných k nakládce na jednotlivé polohy - spolupracuje se zainteresovanými útvarya s dopravci na kvalitním průběhu odbavování expedic Požadujeme: - středoškolské vzdělání technického směru, automobilový nebo dopravní směr výhodou - samostatnost, rozhodnost, zodpovědnost, komunikativnost, organizační schopnosti - základní komunikační schopnosti v angličtině/němčině, polštině/ruštině výhodou - dobrou znalost práce na PC - základní orientaci v platných dopravních předpisech - znalost ADR výhodou Kontakt: osobně - Petra Rollingerová, personální oddělení.
Kontakt: Petra Rollingerová, tel.: +420 477 162 270, email: rollingerova@cssas.cz
Publikováno: 10. 08. 2017
Detail

Obchodní zástupce

Firma: ALWIL Medical s.r.o., 43227791
Pracoviště: ALWIL Medical s.r.o.
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 20000 -
Poznámka: Místo výkonu práce:V Podhájí č.p. 776/30, Bukov, Ústí nad Labem. Požadujeme: technické vzdělání s maturitou, znalost AJ (čtení), ovládání práce na počítači, řidičský průkaz sk.B, flexibilitu a samostatnost, slušné jednání s lidmi. Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč. + % z prodeje. Zájemci mohou své životopisy zasílat na uvedený e-mail.
Kontakt: Miloš Kaňka, tel.: +420 475 210 451, email: info@alwilmedical.com
Publikováno: 10. 08. 2017

Učitel/ka anglického jazyka

Firma: Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 44555229
Pracoviště: Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 22140 - 29500
Poznámka: Místo výkonu práce: Základní škola, Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 22 140 - 29 500,- Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo na uvedený e-mail.
Kontakt: Květoslav Kolařík, tel.: +420 734 445 630,472 742 692, email: kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
Publikováno: 10. 08. 2017

Tajemník- tajemnice úřadu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Firma: Statutární město Ústí nad Labem, 00081531
Pracoviště: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 18590 - 27950
Poznámka: Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Předpoklady pro výkon funkce: uvedené v ust. § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR, způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena, výborná znalost českého jazyka, nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce, tato praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce vedoucího úřadu, splnění předpokladů stanovených dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů. Další předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské odborné vzdělání s maturitní zkouškou, znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností v oblasti samostatné a přenesené působnosti úřadu Městského obvodu, pokročilá znalost Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, e - mail), manažerské znalosti a dovednosti, ekonomické a technické povědomí - Výhodou : ukončené vzdělávání vedoucího úřadu podle ustanovení § 21, resp. § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno, příjmení, titul, Datum a místo narození zájemce. Státní příslušnost zájemce. Místo trvalého pobytu zájemce.Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Telefonní a e-mailový kontakt.Datum a podpis zájemce. K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, z toho v řídících funkcích a přehled o odborných znalostech případně dovednostech uchazeče. Vlastní koncepce řízení úřadu (stručné zpracování), vč. termínu možného nástupu. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Výpis (originál nebo ověřenou kopii) z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce: u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a to u všech uchazečů narozených do 30.11.1971 včetně. Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., a to u všech uchazečů narozených do 30.11.1971 včetně,(možno dodat v průběhu výběrového řízení). Čestné prohlášení o vykonávané praxi podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění. Prohlášení dle ust. § 110 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracován
Kontakt: Eva Outlá, tel.: +420 475 273 928, email: eva.outla@mag-ul.cz
Publikováno: 09. 08. 2017

Učitel/ka 2. stupně: zeměpis, dějepis, český jazyk

Firma: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, 44555202
Pracoviště: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 22620 - 29500
Poznámka: Místo výkonu práce: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5. Požadujeme: ukončené magisterské vzdělání - učitelství 2. stupně. Nabízíme: platové podmínky 22 620 - 29 500,- Kč. Zájemci mohou své životopisy zasílat na uvedený e-mail.
Kontakt: Pavlína Ekrtová, tel.: +420 725 461 120, email: ekonom@zsvojnovicova.cz
Publikováno: 09. 08. 2017

Učitel 1. stupně

Firma: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, 44555202
Pracoviště: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 22620 - 29500
Poznámka: Místo výkonu práce: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5. Požadujeme: ukončené magisterské vzdělání - učitelství 1. stupně, speciální pedagogika výhodou. Nabízíme: platové podmínky 22 620 - 29 500,- Kč. Zájemci mohou své životopisy zasílat na uvedený e-mail.
Kontakt: Pavlína Ekrtová, tel.: +420 607 980 505, email: ekonom@zsvojnovicova.cz
Publikováno: 08. 08. 2017

Analytik Oddělení klinického controllingu

Firma: Krajská zdravotní, a.s., 25488627
Pracoviště: Krajská zdravotní, a.s.
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 18000 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Sociální péče č.p. 3316/12a, Severní Terasa, Ústí nad Labem. Náplň práce: " pravidelné zpracování reportů z oblasti poskytování a vykazování zdravotní péče pro potřeby managementu a controllingového útvaru " zpracování dat pro další analýzy odborného charakteru Požadavky: " vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického nebo ekonomického zaměření " uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Internet Explorer atd.) " výborná znalost programu Excel " znalost programování maker ve VBA výhodou " znalost práce s programem MS Access výhodou " znalost metodik vykazování hrazené zdravotní péče výhodou " schopnost samostatné i týmové práce, zodpovědnost, flexibilita, analytické myšlení Nabízíme: " zaměstnání v dynamicky se rozvíjející společnosti " odpovídající finanční ohodnocení " moderní a příjemné pracovní prostředí " pružnou pracovní dobu " zaměstnanecké výhody " místo výkonu práce v Ústí nad Labem Přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o vzdělání zašlete nejpozději do 9. 6. 2017 na adresu: Krajská zdravotní, a.s., personální a mzdové středisko UL, Hanzlíčková Silvie, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem - obálku označte VŘ - Analytik nebo emailem na adresu: silvie.hanzlickova@kzcr.eu.
Kontakt: Silvie Hanzlíčková, tel.: , email: silvie. hanzlickova@kzcr.cz
Publikováno: 05. 08. 2017

Stavbyvedoucí

Firma: ELTE, s.r.o., 46708111
Pracoviště: ELTE, s.r.o. [4]
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 25000 - 35000
Poznámka: Místo výkonu práce: Za Válcovnou č.p. 465/49, Předlice, Ústí nad Labem. Náplň práce: řídí výstavbu stavebních nebo technologických objektů, charaktery staveb teplárenství/energetika, horkovody, parovody, plynárenské zařízení - plynovody, regulační stanice plynu. Požadujeme :středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, autorizace TZB výhodou, samostatnost, přesnost, svědomitost, odpovědnost, pečlivost. Nabízíme: mzdu 25 000 - 35 000,- Kč., stravenky. Zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail: roman.svoboda@elte-cz.com nebo hana.kovarova@elte-cz.com
Kontakt: Roman Svoboda, tel.: +420 725 261 403, email: roman.svoboda@elte-cz.com
Publikováno: 05. 08. 2017

Projektant TZB strojní

Firma: ELTE, s.r.o., 46708111
Pracoviště: ELTE, s.r.o. [4]
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 25000 - 40000
Poznámka: Místo výkonu práce: Za Válcovnou č.p. 465/49, Předlice, Ústí nad Labem. Náplň práce : projekce v teplárenství - výměníkové stanice, horkovody, parovody ÚT, kotelny, plynárenská zařízení-kotelny, plynoinstalace, regulační stanice plynu. Požadujeme : VŠ(SŠ) technického směru výhodou autorizace, praxe min. 5let, znalost práce s programy " CAD" ( AutoCad), očekáváme aktivní přístup k práci, svědomitost, samostatnost, flexibilita a schopnost týmově pracovat. Nabízíme: mzdu 25 000 - 40 000,- Kč., stravenky, zajímavou práci v prosperující firmě, motivující platové ohodnocení, dlouhodobou perspektivu a možnost dalšího odborného rozvoje. Zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail: roman.svoboda@elte-cz.com nebo hana.kovarova@elte-cz.com
Kontakt: Roman Svoboda, tel.: +420 725 261 403, email: roman.svoboda@elte-cz.com
Publikováno: 05. 08. 2017Do práce

Nabídky pracovních příležitostí  ©  Pracovní portál DoPrace.cz  Provozní podmínky  info@doprace.cz