Pracovní portál Do práce

Domů Domů Domů Domů Domů


Odborný referent v oddělení obnovy katastrálního operátu II v technickém odboru

Firma: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, 71185194
Pracoviště: Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
Mzdové rozpětí: 14540 - 21920
Poznámka: Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent v oddělení OKO II. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 8. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: - provádění podrobného měření v terénu při obnově katastrálního operátu mapováním - doplňkově pak příprava podkladů pro podrobné měření - příprava pro zpracování podrobného měření a geodetické výpočty Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 8. září 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz)) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent v oddělení OKO II. v technickém odboru na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj". Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který: 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením ; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů , není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti ; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. (specifikujte vzdělání dle příslušného služebního místa v návaznosti na přílohu č. 1 k zákonu, střední vzdělání s maturitní zkouškou); Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitního vysvědčení). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; f) má potřebnou zdravotní způs
Kontakt: Vladimír Černý, tel.: +420 475 246 503, email: vladimir.cerny@cuzk.cz
Publikováno: 17. 08. 2017
Detail

VRÁTNÝ

Firma: A-ROYAL Service s.r.o., 27090965
Pracoviště: A-ROYAL Service s.r.o. - Metrans Ústní nad Labem
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 66 - 73
Poznámka: VRÁTNÝ
Kontakt: Jitka Peřestá, tel.: +420 311 600 377, email: peresta.j@a-royal.cz
Publikováno: 12. 08. 2017
Detail

Odborný referent v oddělení OKO I. v technickém oboruu

Firma: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, 71185194
Pracoviště: Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 14540 - 21920
Poznámka: ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro ÚSTECKÝ KRAJ Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem ČR - přijme odborný referent v oddělení OKO I. v technickém odboru (jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) Popis práce: - provádění měřických prací v terénu při obnově katastrálního operátu mapováním - doplňkově pak příprava podkladů pro podrobné měření, příprava pro zpracování podrobného měření a geodetické výpočty Nabízíme: - příjemné pracovní prostředí - 5 týdnů dovolené - příspěvek z FKSP na stravování Požadujeme: -úplné střední odborné s maturitou (geodetický směr výhodou) - čistý výpis z rejstříku trestů - pečlivost, spolehlivost - vysoké pracovní nasazení Místo výkonu práce: Katastrální úřad pro Ústecký kraj a obvod jeho územní působnosti Pravidelné pracoviště: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Ústí nad Labem Nástup: 1. 10. 2017, příp. dohodou Písemné nabídky prosím zasílejte na adresu Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, ulice Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, nejpozději do 8. 9. 2017. Případné otázky Vám budou zodpovězeny na tel. čísle 475 246 513 - Ing. Ilona Pálenská nebo osobně v sídle úřadu v čase od 8. hod. do 14. hod. nebo na mailu: ilona.palenska@cuzk.cz
Kontakt: Ilona Pálenská, tel.: +420 475 246 513, email: ilona.palenska@cuzk.cz
Publikováno: 12. 08. 2017

Ekonom - samostatný referent oddělení sociálních služeb

Firma: Ústecký kraj, 70892156
Pracoviště: Ústecký kraj
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 15780 - 25740
Poznámka: Místo výkonu práce: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 15 780 - 25 740,- Kč, dovolenou navíc, podnikové stravování, další benefity dle kolektivní smlouvy. Další informace jsou uvedeny ve vyhlášeném oznámení, které je uveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz Zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail.
Kontakt: Světlana Valnohová, tel.: +420 475 657 664, email: valnohova.s@kr-ustecky.cz
Publikováno: 11. 08. 2017

Samostatný investiční referent oddělení sociálních služeb

Firma: Ústecký kraj, 70892156
Pracoviště: Ústecký kraj
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 15780 - 25740
Poznámka: Místo výkonu práce: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem. Požadujeme: středoškolské vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 15 780 - 25 740,- Kč, dovolenou navíc, podnikové stravování, další benefity dle kolektivní smlouvy. Další informace jsou uvedeny ve vyhlášeném oznámení, které je uveřejněno na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz Zájemci se mohou hlásit na uvedený e-mail.
Kontakt: Světlana Valnohová, tel.: +420 475 657 664, email: valnohova.s@kr-ustecky.cz
Publikováno: 11. 08. 2017

Prodavači v prodejnách

Firma: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., 25609866
Pracoviště: KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - 021 - 15 - Ústí nad Labem
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 15000 - 21000
Poznámka: Pro tuto maloobchodní prodejnu přijmeme do svého týmu ihned nebo po dohodě prodavače. Rádi bychom uvítali zájemce, kteří splňují alespoň základní požadavky: * praxe v oboru ( avšak není podmínkou, neboť ho rádi zaučíme ) * dobrý zdravotní stav * občanskou bezúhonnost * smysl pro odpovědnost * komunukativní schopnosti Naopak nabízíme uchazečům: * pracovní poměr na dobu neurčitou ( na přání i na dobu urřitou ) * odpovídající mzdu s možností navýšení po zapracování * měsíční prémiové ohodnocení * profesní růst v rámci zaměstnavatele * příspěvek na stravné formou stravovacích 100 korunových poukázek * slevy na prodávaný sortiment Máte-li zájem o naší nabídku zaměstnání, pak nás neváhejte kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, kde s Vámi domluví vedoucí prodejny pohovor. Můžete nám také poslat pro urychlení jednání Váš stručný životopis na e-mail personalni@breno.cz . Vybrané uchazeče vyrozumíme ihned o dalším postupu.
Kontakt: -, tel.: , email: personalni@breno.cz
Publikováno: 10. 08. 2017

Technik dopravy

Firma: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, 00011789
Pracoviště: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 19500 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem. Pracovní náplň: - kontroluje způsobilost vozidel k expedicinebezpečných látek ve smyslu ADR - provádí vstupní a výstupní kontrolu vozidel (označení zboží, uložení nákladu atd.) - zaznamenává a archivuje výsledky kontroly, zjištěné neshody a odchylky a další dokumentaci - organizuje pohyb vozidel po areálu, kompletaci nakládek silničních vozidel - určuje a koordinuje počet přistavovaných k nakládce na jednotlivé polohy - spolupracuje se zainteresovanými útvarya s dopravci na kvalitním průběhu odbavování expedic Požadujeme: - středoškolské vzdělání technického směru, automobilový nebo dopravní směr výhodou - samostatnost, rozhodnost, zodpovědnost, komunikativnost, organizační schopnosti - základní komunikační schopnosti v angličtině/němčině, polštině/ruštině výhodou - dobrou znalost práce na PC - základní orientaci v platných dopravních předpisech - znalost ADR výhodou Kontakt: osobně - Petra Rollingerová, personální oddělení.
Kontakt: Petra Rollingerová, tel.: +420 477 162 270, email: rollingerova@cssas.cz
Publikováno: 10. 08. 2017

Obchodní zástupce

Firma: ALWIL Medical s.r.o., 43227791
Pracoviště: ALWIL Medical s.r.o.
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí: 20000 -
Poznámka: Místo výkonu práce:V Podhájí č.p. 776/30, Bukov, Ústí nad Labem. Požadujeme: technické vzdělání s maturitou, znalost AJ (čtení), ovládání práce na počítači, řidičský průkaz sk.B, flexibilitu a samostatnost, slušné jednání s lidmi. Nabízíme: mzdu 20 000,- Kč. + % z prodeje. Zájemci mohou své životopisy zasílat na uvedený e-mail.
Kontakt: Miloš Kaňka, tel.: +420 475 210 451, email: info@alwilmedical.com
Publikováno: 10. 08. 2017

Učitel/ka anglického jazyka

Firma: Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 44555229
Pracoviště: Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 22140 - 29500
Poznámka: Místo výkonu práce: Základní škola, Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání. Nabízíme: platové podmínky 22 140 - 29 500,- Kč. Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo na uvedený e-mail.
Kontakt: Květoslav Kolařík, tel.: +420 734 445 630,472 742 692, email: kvetoslav.kolarik@zsvinarska.cz
Publikováno: 10. 08. 2017

Tajemník- tajemnice úřadu Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov

Firma: Statutární město Ústí nad Labem, 00081531
Pracoviště: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 18590 - 27950
Poznámka: Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Předpoklady pro výkon funkce: uvedené v ust. § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR, způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena, výborná znalost českého jazyka, nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce, tato praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce vedoucího úřadu, splnění předpokladů stanovených dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů. Další předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské odborné vzdělání s maturitní zkouškou, znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností v oblasti samostatné a přenesené působnosti úřadu Městského obvodu, pokročilá znalost Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, e - mail), manažerské znalosti a dovednosti, ekonomické a technické povědomí - Výhodou : ukončené vzdělávání vedoucího úřadu podle ustanovení § 21, resp. § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno, příjmení, titul, Datum a místo narození zájemce. Státní příslušnost zájemce. Místo trvalého pobytu zájemce.Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana. Telefonní a e-mailový kontakt.Datum a podpis zájemce. K přihlášce zájemce připojí tyto doklady: Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, z toho v řídících funkcích a přehled o odborných znalostech případně dovednostech uchazeče. Vlastní koncepce řízení úřadu (stručné zpracování), vč. termínu možného nástupu. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Výpis (originál nebo ověřenou kopii) z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce: u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a to u všech uchazečů narozených do 30.11.1971 včetně. Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., a to u všech uchazečů narozených do 30.11.1971 včetně,(možno dodat v průběhu výběrového řízení). Čestné prohlášení o vykonávané praxi podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění. Prohlášení dle ust. § 110 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracován
Kontakt: Eva Outlá, tel.: +420 475 273 928, email: eva.outla@mag-ul.cz
Publikováno: 09. 08. 2017Do práce

Nabídky pracovních příležitostí  ©  Pracovní portál DoPrace.cz  Provozní podmínky  info@doprace.cz